Panasz Center

Amikor a PanaszCenter.hu internetes honlapját használod, bizonyos adatokat is átadsz számunkra (e-mail cím, IP cím). Ezek az adatok (az e-mail cím kivételével) automatikusan képződnek számítógépes rendszerünkben.

Honlapunkat úgy alakítottuk ki, hogy a Te személyes adataid kezelése csak a honlap szolgáltatásainak igénybevételéhez szükséges mértékben, illetve a Te rendelkezésednek megfelelően, egyúttal a hatályos törvényi rendelkezések maradéktalan betartásával történjen.

Az adataidat, amelyek a honlapunk látogatásával összefüggésben kerülnek kezelésünkbe, a PanaszCenter.hu nem adja tovább harmadik fél részére!

A PanaszCenter.hu felületén tett bejelentéseddel kapcsolatos semmiféle adatot nem adjuk ki annak a félnek aki ellen a panasz szólt, kivéve ha erre kérsz minket a megfelelő mező kitöltésével.

A honlap látogatási statisztikájának rendszeres mérését a saját magunk végezzük, melyet csak saját célra használunk. A weboldal böngészése folyamán technikai információk kerülnek rögzítése statisztikai célokból. (IP cím, látogatás időtartama, stb.). Ezen adatokat a kizárólag jogilag hitelesen indokolt esetben vagyunk kénytelenek átadni a hatóságok részére. Adataid törlését, módosítását bármikor kérheted írásban az elérhetőségeinken.

A honlap üzemeltetéséhez az adatok védelme érdekében a saját informatikai rendszerünktől teljesen független külső szolgáltató szerver gépeit vesszük igénybe.

I.    VONATKOZÓ JOGSZABÁLYOK:
- Alaptörvény
- 2011. évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról
- 1995. évi CXIX. törvény a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcímadatok kezeléséről
- 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során, Strasbourgban, 1981. január 28-án napján kelt egyezmény kihirdetéséről
- 2001. évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.

A személyes adatok védelmével az Alaptörvény VI. cikke foglalkozik:

(1) Mindenkinek joga van ahhoz, hogy magán- és családi életét, otthonát, kapcsolattartását és jó hírnevét tiszteletben tartsák.
(2) Mindenkinek joga van személyes adatai védelméhez, valamint a közérdekű adatok megismeréséhez és terjesztéséhez.
(3) A személyes adatok védelméhez és a közérdekű adatok megismeréséhez való jog érvényesülését sarkalatos törvénnyel létrehozott, független hatóság ellenőrzi.

Magyarország Alkotmánybírósága az 15/1991. számú határozatának II. Fejezetében foglalkozott a személyes adatok védelmének tartalmával:

Az Alaptörvény VI. cikkében biztosított személyes adatok védelméhez való jognak eszerint az a tartalma, hogy mindenki maga rendelkezik személyes adatainak feltárásáról és felhasználásáról. Személyes adatot felvenni és felhasználni tehát általában csakis az érintett beleegyezésével szabad . Mindenkinek joga van tudni, ki, hol, mikor, milyen célra használja fel az ő személyes adatait.